Manager HR&O (03631) - VERVULD

Locatie

Den Haag

Contactpersoon

Hanne van Heloma Lugt
Procedure is afgerond

Functie omschrijving Manager HR&O (03631) - VERVULD

“Samen naar resultaat” staat centraal in deze functie. Vernieuwing, complexiteit en verandering vragen om permanent leren en ontwikkelen. Naast de dagelijkse aansturing van de afdeling HR&O (ong 75 professionals) en het realiseren van de strategische doelen, begeleid je als Manager HR&O de transitie naar een versterkt en vernieuwd HR&O team. Hierbij gaat het om ontwikkelen van een meer resultaatgerichte en klantgerichte manier van werken, een betere aansluiting van de dienstverlening op het primair proces en de behoefte van de klant en het moderniseren van de HR-instrumenten.

De opdracht aan de Manager HR&O is:

 • Het verder ontwikkelen van de HR-strategie, het inrichten van de afdeling en het begeleiden van de cultuurverandering. Onderdeel is het vormgeven van nieuwe specialisaties als recruitment, vitaliteit, hr analytics en organisatieontwikkeling;
 • Je ondersteunt het bestuur bij het proces van overleg en besluitvorming met de ondernemingsraad en adviseert het bestuur en de directie over HR-thema’s en organisatieontwikkeling;
 • Moderniseren en vernieuwen van HR-instrumenten met focus op het gewenste gedrag en aandacht voor talentmanagement en ontwikkeling van de eigen medewerkers van HR&O, kwaliteiten optimaal benutten, stimuleren en motiveren;
 • Begeleiden van complexe veranderingsprocessen zoals cultuurveranderingsprocessen, nieuwe organisatievormen, reorganisatie in de personeelsformatie. Verwerven van steun en draagvlak voor beleid tegen de achtergrond van belangentegenstellingen;

De Manager HR&O rapporteert aan de Directeur Bedrijfsvoering.

Functie-eisen en competenties Manager HR&O (03631) - VERVULD

 • Je hebt wo werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar ervaring als eindverantwoordelijk leidinggevende op het vakgebied in een complexe en grote (uitvoerings)organisatie in een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Je hebt een moderne visie op HRM, bewezen ervaring met organisatieontwikkeling en -verandering en toont hierin verbindingskracht en daadkracht. Je weet de juiste insteek op innovatie, vernieuwing en verbinding te brengen;
 • Je bent een inspirerende manager die mensen weet te verbinden en samen vanuit breed gedragen veranderingen en resultaten weet te realiseren;
 • Je bent een scherpe, initiatiefrijke en doortastende persoonlijkheid. Resultaatgericht, zonder daarbij de mens uit het oog te verliezen;
 • Je bent een gewaardeerd gesprekspartner en adviseur voor de directie;
 • Je hebt een uitstekend ontwikkeld sensitief vermogen;
 • Je beschikt over een hoge mate van stijlflexibiliteit;
 • Je geeft ruimte en verantwoordelijkheid en vertrouwen aan medewerkers en stimuleert en coacht hen in hun ontwikkeling.

Hoofdtaken en verantwoordelijkheden Manager HR&O (03631) - VERVULD

 • Je adviseert het bestuur en de directie over HR-thema’s en organisatieontwikkeling;
 • Je geeft leiding aan de afdeling HR&O met ongeveer 75 professionals;
 • Je begeleidt complexe transities op gebied van HR en Organisatie;
 • Je bent lid van het MT Bedrijfsvoering en geeft vanuit die rol mede sturing de ontwikkeling van BV als geheel;
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en het begeleiden van de implementatie van het HR-beleid;
 • Je voert namens de voorzitter van het bestuur de werkgeversrol uit, voert in het kader daarvan de onderhandelingen met vakbonden en werkgeversorganisaties.

De organisatie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers en bereidt hen voor op een toekomst in Nederland of daarbuiten. Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert haar taken uit volgens de Meerjarenstrategie 2020-2025. Op dit moment heeft het COA circa 36.000 asielzoekers gehuisvest in circa 100 locaties in het land. In totaal zijn er ruim 3.600 medewerkers werkzaam.

Het werk bij het COA is uitdagend en divers. Onder meer door de variërende instroom van asielzoekers en het voortdurend zoeken naar een goede balans tussen gevraagd en beschikbare capaciteit. Door de behoefte om de asielketen te flexibiliseren. Door vraagstukken op het gebied van de aanpak van overlast, integratie en participatie. Door de ambitie om verschillende duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. En doordat het thema asiel en migratie doorgaans onder een politiek en maatschappelijk vergrootglas ligt, hetgeen tot de nodige dynamiek leidt. Van medewerkers bij het COA wordt professionaliteit verwacht en om te handelen met inachtneming van de vier kernwaarden binnen het COA: menswaardig, open, samen en resultaatgericht.

Voor verdere informatie over het Coa zie: http://www.coa.nl

De afdeling

Het directieteam van het COA bestaat uit 3 directies: een directie Bedrijfsvoering, een directie Vakontwikkeling en -ondersteuning en een directie Opvang & Begeleiding. Daarnaast kent het COA een tweekoppig bestuur en drie stafafdelingen. HR&O valt onder de directie Bedrijfsvoering, net als ICT, Vastgoed en Facilitair, Informatie en Diensten en Financiën.

De afdeling HR&O ondersteunt het management bij de ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid en de organisatieontwikkeling. HR&O bewaakt de rechtsgelijkheid, medewerkersveiligheid, uniformiteit en kwaliteit in de uitvoering van het personeelsbeleid, waarbij maatwerk niet uit het oog wordt verloren. HR&O houdt in haar advisering rekening met de balans tussen de belangen van de medewerker en die van de organisatie. HR&O stelt daartoe kaders en regelgeving op die door het bestuur worden vastgesteld.

Bij HR&O werken circa 75 professionals intensief met elkaar samen, verdeeld over de teams HR Beleid & Organisatieontwikkeling, HR&O Service en HR&O Advies. De organisatie is op vele vlakken in ontwikkeling, bijvoorbeeld als het gaat om de cultuurverandering en het realiseren van de doelen uit de meerjarenstrategie. De afdeling HR&O ontwikkelt zich momenteel, er wordt volop ingezet op verdere professionalisering. De afgelopen maanden is er onder leiding van een interim manager HR&O gewerkt aan een nieuwe strategie en inrichting van de afdeling. De verdere uitwerking en implementatie van dit plan ligt bij de manager HR&O. Het formele besluitvormingstraject waaronder een medezeggenschapstraject moet nog worden gestart.

Opdrachtgever biedt de Manager HR&O (03631) - VERVULD

Je komt terecht in een dynamische organisatie. De ambities en vraagstukken van het COA zijn groot. Het is een interessante en uitdagende functie binnen een organisatie in verandering waarbij je de kans krijgt om de afdeling HR&O samen met je mensen te moderniseren en het vakmanschap van HR&O te versterken. Als een innovator krijg je ruimte voor je eigen inbreng om de afdeling en de organisatie te laten excelleren.

Het COA biedt je een uitdagende en afwisselende functie met een vast dienstverband met uitstekende (secundaire) arbeidsvoorwaarden. Verder bieden we:

 • Een salaris van maximaal € 7.466,80 bruto per maand op basis van 36 uur;
 • Een dienstverband van 36 uur per week;
 • Individueel keuzebudget van 18% van het jaarsalaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering);
 • 144 uur vakantieverlof bij een fulltime dienstverband (plus 26 uur in IKB);
 • Vitaliteitsuren (afhankelijk van de leeftijd);
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een persoonlijk loopbaanbudget;
 • Leaseauto of ov kaart 2e klas;
 • Wil je bij het COA werken dan wordt een positieve Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Alle collega’s leggen de Eed of Belofte af.
 • Jouw standplaats is Den Haag (ZH), maar het COA omarmt het hybride/thuiswerken.

Procedure

 • Stuur ons jouw sollicitatie door op “solliciteer” (rechtsboven de vacaturetekst op onze website) te klikken. Of mail jouw sollicitatie naar cv@popartner.nl met vacaturenummer 3631;
 • Als je binnenkort op vakantie gaat, zet dat er dan even bij;
 • Wij maken kennis met kandidaten begin/medio maart. Eind maart en begin april vinden de gesprekken bij de opdrachtgever plaats;
 • Een assessment is onderdeel van de procedure;
 • Bij vragen bel ons op telefoonnummer 030 7 60 90 60 of mail je vraag naar info@popartner.nl;
 • De actuele status van deze procedure vind je op onze site www.popartner.nl.

Deze vacature is exclusief bij P&O Partner uitgezet. Het benaderen van onze opdrachtgever door kandidaten wordt door onze opdrachtgever niet op prijs gesteld.

INLICHTINGEN EN SOLLICITATIE:

P&O Partner
Hanne van Heloma Lugt
Het Rond 7
3701 HS ZEIST
www.popartner.nl
E-mail:
cv@popartner.nl

Publicatiedatum

25-02-2022